Tramites e Impresos

Búsqueda

Introduza o texto do impreso a buscar, por exemplo “certificado de empadronamento


DataNomeTamañoDescargas
12/02/2014Autorización inscrición padroal no domicilio doutra persoa434.0 KiB517
15/06/2015CP001- Inicio Actividade167.4 KiB594
15/06/2015CP002-Obras adaptación de local para actividade121.9 KiB395
15/06/2015CP003-Cambio titular actividade88.6 KiB516
15/06/2015CP004-Obras menores80.1 KiB930
15/06/2015CP005-Obras maiores64.6 KiB886
15/06/2015CP006-Cambio de titular licencia de obras87.3 KiB327
15/06/2015CP007-Inicio de obra autorizada51.5 KiB350
15/06/2015CP008-Instalación de gindastre55.1 KiB284
17/01/2014Certificación urbanística121.0 KiB674
12/02/2014Declaración respansable alta menores514.2 KiB394
03/03/2014Denuncia Infracción Urbanistica117.9 KiB522
12/02/2014Folla de inscrición padrón municipal de habitantes549.9 KiB685
17/01/2014Información urbanística120.9 KiB869
17/01/2014Licenza primeira ocupación140.1 KiB602
12/02/2014Modificación de datos erroneos473.0 KiB346
03/01/2014Rexistro Xeral232.3 KiB1662
12/02/2014Solicitude Volante Empadronamento473.0 KiB672
12/02/2014Solicitude certificado empadronamento 415.0 KiB818
12/02/2014Solicitude de alta no padrón518.2 KiB1066
12/02/2014Solicitude de cambio de domicilio495.9 KiB920