Tramites e Impresos

Búsqueda

Introduza o texto do impreso a buscar, por exemplo “certificado de empadronamento


DataNomeTamañoDescargas
12/02/2014Autorización inscrición padroal no domicilio doutra persoa245.0 KiB882
30/10/2018CP001-INICIO DE ACTIVIDADE515.9 KiB382
30/10/2018CP002-ADAPTACIÓN DE LOCAIS PARA ACTIVIDADES522.4 KiB304
30/10/2018CP003-CAMBIO DE TITULAR DAS ACTIVIDADES498.3 KiB321
30/10/2018CP004-OBRAS MENORES SEN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA521.6 KiB667
30/10/2018CP005-OBRAS MAIORES, PECHES E RÓTULOS519.8 KiB639
30/10/2018CP006-CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENZAS DE OBRA511.9 KiB208
30/10/2018CP007-INICIO DE OBRA NOVA AUTORIZADA511.2 KiB294
30/10/2018CP008-INSTALACIÓN DE GRÚA-GUINDASTRE516.1 KiB227
17/01/2014Certificación urbanística121.0 KiB1153
12/02/2014Declaración respansable alta menores256.4 KiB629
03/03/2014Denuncia Infracción Urbanistica117.9 KiB799
12/02/2014Folla de inscrición padrón municipal de habitantes580.6 KiB1236
17/01/2014Información urbanística120.9 KiB1435
30/10/2018LICENZA 1ª OCUPACIÓN436.7 KiB317
05/11/2018LICENZA DE OBRAS436.0 KiB593
12/02/2014Modificación de datos erroneos203.6 KiB585
03/01/2014Rexistro Xeral569.7 KiB2774
12/02/2014Solicitude Volante Empadronamento473.0 KiB1328
12/02/2014Solicitude certificado empadronamento 201.4 KiB1468
12/02/2014Solicitude de alta no padrón202.2 KiB1518
12/02/2014Solicitude de cambio de domicilio213.0 KiB1282