Tramites e Impresos

Búsqueda

Introduza o texto do impreso a buscar, por exemplo “certificado de empadronamento


DataNomeTamañoDescargas
12/02/2014Autorización inscrición padroal no domicilio doutra persoa287.1 KiB376
15/06/2015CP001- Inicio Actividade167.4 KiB404
15/06/2015CP002-Obras adaptación de local para actividade121.9 KiB313
15/06/2015CP003-Cambio titular actividade88.6 KiB352
15/06/2015CP004-Obras menores80.1 KiB656
15/06/2015CP005-Obras maiores64.6 KiB690
15/06/2015CP006-Cambio de titular licencia de obras87.3 KiB262
15/06/2015CP007-Inicio de obra autorizada51.5 KiB258
15/06/2015CP008-Instalación de gindastre55.1 KiB228
17/01/2014Certificación urbanística121.0 KiB555
12/02/2014Declaración respansable alta menores305.5 KiB312
03/03/2014Denuncia Infracción Urbanistica117.9 KiB446
12/02/2014Folla de inscrición padrón municipal de habitantes549.9 KiB523
17/01/2014Información urbanística120.9 KiB702
17/01/2014Licenza primeira ocupación140.1 KiB501
12/02/2014Modificación de datos erroneos265.6 KiB276
03/01/2014Rexistro Xeral232.3 KiB1383
12/02/2014Solicitude Volante Empadronamento269.6 KiB544
12/02/2014Solicitude certificado empadronamento 293.1 KiB664
12/02/2014Solicitude de alta no padrón310.4 KiB849
12/02/2014Solicitude de cambio de domicilio288.2 KiB741