Candidatura a CIDADE AMIGA DA INFANCIA

Acceso ao cuestionario

Ponteareas candidata a CIDADE AMIGA DA INFANCIA

O pleno do Concello do Ponteareas, na sesión ordinaria levada a cabo o día 28 de xaneiro de 2020 aprobou por unanimidade Solicitar a UNICEF Comité Español o inicio dos trámites para a obtención do Recoñecemento Cidade Amiga da Infancia; así como contar co seu posterior apoio e colaboración para o desenvolvemento, a mellora continuada e a innovación das políticas de infancia e adolescencia na nosa localidade.”

A presentación a este recoñecemento de “Cidade Amiga da Infancia”, que promove UNICEF en colaboración coa FEMP, e un xeito mais de demostrar o interese deste concello por mellorar o benestar da infancia e adolescencia impulsando políticas municipais que garantan o desenvolvemento integral de nenos, nenas e adolescentes, xa que o programa basease no deseño de políticas públicas eficaces baseadas na Convención sobre os dereitos da infancia, a promoción da participación infantil e adolescente, e o impulso de alianzas entre todos os actores relacionados coa infancia a nivel municipal para iniciar un camiño de mellora continua cara ao pleno cumprimento dos dereitos de nenos, nenas e adolescentes no ámbito local.

Esta iniciativa foi posta en marcha dende a Concellería de Ensino, e implica tanto a todas as distintas concellerías do Goberno local, como a coordinación con outros actores locais como son os centros de ensino, as asociacións, etc…. para xerar mecanismos reais de participación infantil, co obxectivo de incorporar o parecer de nenos, nenas e adolescentes nas decisións políticas que lles afecten.

WEB CIDADES AMIGAS DA INFANCIA

WWW.CIUDADESAMIGAS.ORG

 

PARTICIPACIÓN: 

Dende fai uns anos temos en marcha un proceso de participación infantil, no que nenos, nenas e adolescentes de tódolos centros de ensino do concello, teñen a oportunidade de expresar a súa opinión sobre aqueles aspectos que lle preocupan, así como tamén achegar as propostas de solución que consideren aos plenos infantiles.

Este proceso deu como froito un órgano de participación infantil estable denominado Consello municipal de Infancia e Adolescencia de Ponteareas, de carácter consultivo e informativo que representa ao conxunto da infancia e adolescencia dentro do municipio

Agoa o proxecto continua coa realización dun diagnóstico da realidade dos nenos e nenas e da localidade, realizado de forma participativa, coa colaboración dos propios nenos, nenas e adolescentes, da comunidade educativa, e de persoal técnico, como paso previo para a elaboración dun Plan local de Infancia e Adolescencia que desenvolverá as medidas e actuacións que o poremos en marcha a fin de garantir a promoción, provisión e protección dos dereitos da infancia.

ENQUISA INFANCIA E ADOLESCENCIA

https://forms.gle/VkFAiPvAqiKPrYsj8

 

 

DOCUMENTACIÓN:

 

RECURSOS PARA A INFANCIA:

http://ponteareas.gal/xiralda/uploads/2020/06/Recursos-educativos.pdf

Acceso á galería fotográfica